W październiku grupa dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe odwiedziła Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej. Dzieci obejrzały eksponaty, dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy na temat fauny i flory naszego regionu. Wykonały też piękne prace plastyczne. Spotkanie to związane było ze Światowym Dniem Zwierząt.

Przedszkolaki również odwiedziły Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej z okazji „Dnia Drzewa”. Celem zajęć było propagowanie idei ochrony przyrody, ukazanie piękna pospolitych gatunków drzew oraz ich znaczenie dla człowieka.

Serdecznie podziękowania dla Pani Anny Niemiec za opowiedzenie o tym niezwykłym miejscu i rozbudzenie u dzieci zainteresowania światem przyrody.

Dzieci  z przedszkola i zerówki odwiedziły także  Galerię Rękodzieła Artystycznego w Zarszynie w ramach projektu „Z kulturą mi do twarzy”. Serdecznie podziękowania dla Pani Danuty Dec za miłe przyjęcie i omówienie lokalnych dzieł sztuki.