W roku szkolnym 2021/2022 w trakcie zajęć świetlicowych uczniowie  będą mogli uczestniczyć w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „CZYTAM Z KLASĄ LEKTURKI SPOD CHMURKI”.  Edycja TRZECIA tego projektu będzie pod hasłem „Poznajemy zawody”.

Głównymi celami projektu są rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem i aktywnego słuchania,zgłębianie wiedzy na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody.