Nasza szkoła w tym roku przystąpiła do projektu Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo realizowanego przez Fundację Dbam o Mój Zasięg. Projekt wspiera szkołę we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji. „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów bilans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej.” Więcej informacji na www.dbamomojzasieg.pl/soc. W ramach projektu odbędą się szkolenia online dotyczące używania gier cyfrowych przez młodzież. Udział w szkoleniu mogą wziąć rodzice i nauczyciele rejestrując się na stronie: www.dbamomojzasieg.com/granienaekranie szkolenia dla rodziców i nauczycieli odbywać się będą dla poszczególnych województw w określonych dniach o godzinie 18.00 i trwać będą 90 minut + pytania. Zachęcamy do rejestracji i wzięcia udziału. Liczba miejsc ograniczona.

Koordynator projektu: Agata Żuchowska