Święto Wszystkich Świętych, to czas, w którym odwiedzamy groby i wspominamy tych, którzy od nas odeszli. Kultywując polską tradycję odwiedziliśmy miejscowy cmentarz, gdzie Samorząd Uczniowski i dzieci z wszystkich klas uczcili pamięć min. Zbiorowej mogiły żołnierzy czechosłowackich z okresu II wojny światowej, Mogiły upamiętniającej ofiary faszyzmu z lat 1939-1945, Uczestników Powstania Listopadowego i Styczniowego, ważnych postaci z terenu Zarszyna oraz śp. pracowników szkoły odmawiając w skupieniu modlitwę i zapalając znicze.