Oddział przedszkolny oraz klasa 1 w tym roku będzie realizować międzynarodowy projekt edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”. Będziemy wprowadzać dzieci w świat wartości i promować kulturę w szerokim zakresie. Działania w ramach tego projektu będą realizowane we wszystkich grupach wiekowych naszego przedszkola oraz w klasie 1 od października do maja 2022r.