Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego 2020/2021 dla grupy „0c” i klas I-VII odbędzie się w dniu 25.06.2021r. o godz. 800  na boisku szkolnym (w razie deszczu w sali gimnastycznej). Dzieci będą pod opieką wychowawców. Rodziców prosimy o zachowanie dystansu, niewchodzenie na teren szkoły, maseczki i przestrzegania reżimu sanitarnego. Po uroczystości wychowawcy zapraszają dzieci do klas po odbiór świadectw.

Msza Św. w Kościele w Zarszynie o godz. 930.

Pożegnanie Absolwentów i rozdanie świadectw klasy VIII  o godz. 1030  w Sali gimnastycznej.

Zapraszamy!