Szanowni Państwo!
Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego podanym do wiadomości we wrześniu 2021r.
7 stycznia jest dniem wolnym od nauki szkolnej.