Z okazji Dnia Dziecka Samorząd Uczniowski naszej szkoły zorganizował „Pokaz Talentów”. Zaprezentowało się wielu uczniów, wszystkie występy bardzo się podobały, o czym świadczyły brawa i owacje na stojąco. Uczestnicy pokazu otrzymali podziękowania oraz zostały wręczone nagrody i dyplomy zdobyte w różnego rodzaju konkursach.
Organizacja Szkoła Dzieciom złożyła wszystkim dzieciom życzenia oraz słodkie upominki.
Serdeczne podziękowania kierujemy do Rady Rodziców, która przygotowała poczęstunek dla dzieci oraz wspólnie ze Stowarzyszeniem „Inicjatywa” zorganizowała wiele atrakcji umilających ten ważny dla wszystkich dzieci dzień!!!