Uczniowie zrzeszeni w szkolnym kole LOP podjęli inicjatywę przygotowania apeli ekologicznych z okazji Święta Ziemi. W dniu 25.04.22, klasy 5 i 4, poprzez teksty scenariusza „Na ratunek Ziemi”, piosenki ekologiczne, scenografię nawoływały do ochrony środowiska, zachęcały najmłodszych do zachowań mu przyjaznych. Podsumowaniem spotkania były zagadki przyrodnicze skierowane do dzieci. Za dobre odpowiedzi w nagrodę do odpowiadających trafiały zakładki wydane przez LOP. 26.04.22, uczniowie klas IV-VIII zostali zaproszeni na „salę sądową”, by uczestniczyć w rozprawie z powództwa Ziemi (Amelia Komańska) i przyszłych pokoleń przeciw człowiekowi (Sebastian Kuzianik). W roli sędziego wystąpiła Klaudia Chorążak, oskarżyciela Adrian Buczek, w roli ochrony Jakub Niemiec. Zarzuty stawiali człowiekowi świadkowie: las (Norbert Haduch), woda (Ala Szczęsna), powietrze (Piotr Kurpiel), Litosfera (Zosia Kraska), dziura ozonowa (Emilka Rysz), efekt cieplarniany (Seweryn Dziurkowski), kwaśny deszcz (Krystian Lendzio), smog (Antoni Wójtowicz). Materiał dowodowy przeciw człowiekowi eksponował na prezentacji multimedialnej Tomasz Małek. Obsługą sprzętu zajmował się Konrad Gajda. Rozprawa zakończyła się uznaniem człowieka winnym zarzucanych mu czynów oraz pouczeniem go co do dalszego postępowania. Uroku przedstawieniu dodawały piosenki ekologiczne w wykonaniu Jagody Toczek i chórku z klas 4 i 5. Obydwa apele w głównej mierze miały na celu rozwinąć u uczniów postawy ekologiczne, ale też przypomnieć treści nt. przyczyn i skutków zanieczyszczenia środowiska. Dodatkowo pomogły w adaptacji do szkoły stacjonarnej, integracji klas, poprawy relacji z rówieśnikami.