Dyrektor przypomina, że zgodnie z kalendarzem szkolnym na rok 2021/2022 – 24, 25, 26 maja 2022 r. – Egzaminy Ósmoklasisty są DNIAMI WOLNYMI od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla klas I-VII.

W w/w dniach szkoła prowadzi tylko zajęcia opiekuńcze,  dla dzieci klas I-III (dzieci świetlicowe),  którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki. Nie zapewniamy posiłków.
Proszę zgłosić potrzebę opieki dla dziecka do wychowawcy klasy lub wychowawcy w świetlicy do dnia 20.05.2022 r. (do godz. 10.00)

Oddział przedszkolny pracuje bez zmian, według tygodniowego harmonogramu.