Dyrektor przypomina, że zgodnie z kalendarzem szkolnym na rok 2022/2023 – 14 października 2022 r. jest DNIEM WOLNYM od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

W tym dniu szkoła prowadzi tylko zajęcia opiekuńcze,  dla dzieci  zgłoszonych u wychowawców. Nie zapewniamy posiłków.