Zgodnie z informacją podaną do publicznej wiadomości we wrześniu  i kalendarzem roku szkolnego zimowa przerwa świąteczna w szkole i w oddziałach przedszkolnych trwa
od 23.12.2022 r. do 01.01.2023 r.