W dniu 30 listopada w naszej szkole odbył się apel poświęcony przedstawieniu działalności Szkolnego Klubu Mediatorów Rówieśniczych społeczności szkolnej. Uczennice klasy 6, aktywnie działające jako mediatorki rówieśnicze przygotowały symulację mediacji rówieśniczej oraz mini quiz wiedzy o mediacji. Ideę mediacji rówieśniczej oraz dotychczasową działalność klubu przybliżyła Justyna Haduch – opiekun Szkolnego Klubu Mediatorów Rówieśniczych. Pamiętajmy, że konflikty można rozwiązywać w sposób pokojowy, z zachowaniem wzajemnego szacunku.