Dyrektor szkoły informuje, że 12.05.2022 r. tj. czwartek odbędzie się spotkanie wychowawców z Rodzicami wg. następującego harmonogramu:

16.00 – Spotkania z wychowawcami klas I-III (wejście od ul. Bieszczadzkiej):

Klasa I  – sala 34

Klasa II – sala 33

Klasa III – sala 32

17.00 – Spotkania z wychowawcami klas IV-VIII (wejście od ul. Szkolnej):

Klasa IV – sala 14

Klasa V – sala 22

Klasa VI – sala 30

Klasa VII – sala 25

Klasa VIII – sala 24 (Informacje o egzaminie ósmoklasisty – obecność obowiązkowa)

18.00 – Spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców z wszystkich klas (jadalnia).

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RODZICÓW I PROSIMY O NIEZAWODNE PRZYBYCIE!