Miasto Gdynia, jak również fundacja Dbam o Mój Z@sięg, Akademia Ja oraz Stowarzyszenie Ingremio mają zaszczyt zaprosić wszystkich nauczycieli i rodziców na bezpłatne spotkania realizowane w ramach kampanii społecznej pt. „Dobrze, że jesteś”. Prosimy o zapoznanie się z ofertą i wzięcie udziału w szkoleniach.
Z pozdrowieniami Agata Żuchowska, szkolny koordynator programu Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo.
Linki do szkoleń dla rodziców:
1.”Nastolatki wysoko wrażliwe”:
02.03.2022 -19:00 –19:45
2. „Profilaktyka depresji z perspektywy specjalistów”
10.03.2022- 19:00 –19:45
3. „Trudności żywieniowe nastolatków”:
16.03.2022 – 19:00 –19:45
4. „Efektywna komunikacja, ukierunkowana na budowanie
poczucia własnej wartości dziecka”:
24.03.2022 -19:00 –19:45
5. „Radzenie sobie ze stresem+umiejętności samoregulacji”: 04.04.2022 – 19:00 –19:45
6. „Odporność psychiczna, jak nauczyć
dziecko dbać o siebie w trudnych
sytuacjach?”:
28.04.2022 19:00 –19:45
Linki do szkoleń dla nauczycieli:
1. „Efektywna komunikacja, ukierunkowana na
budowanie poczucia własnej wartości ucznia”:
03.03.2022 – 19:00 –20:30
2. „Odporność psychiczna, jak nauczyć uczniów
dbać o siebie w trudnych sytuacjach?”:
17.03.2022 – 19:00 –20:30
3. „W jaki sposób stosować motywującą
informację zwrotną oraz komunikat typu
JA?”:
31.03.2022 – 19:00 –20:30
4. „Radzenie sobie ze stresem+ umiejętność
samoregulacji”:
07.04.2022 – 19:00 –20:30
5. „Co zrobić w sytuacji, kiedy podejrzewamy, że to co przeżywa uczeń/ dziecko to depresja? Rozmowa z pedagogiem, prawnikiem i psychiatrą”:
25.04.2022 – 19:00 –20:30