W dniu 23.09.2022r. w ramach akcji edukacyjnej Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyła się wycieczka uczniów klas 8 i 7 do Krosna. Uczniowie obejrzeli film fabularny pt.”Orlęta. Grodno’39”, w którym ukazano agresję wojsk sowieckich na Polskę we wrześniu 1939r. Nasza młodzież mogła zobaczyć heroiczną obronę Grodna przez żołnierzy i mieszkańców miasta w tym harcerzy i młodzież szkolną. Dla uczniów film był przybliżeniem tematyki agresji ZSRS na Polskę 17 września 1939 r. Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzanie prywatnego Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych. Uczniowie zobaczyli eksponaty z okresu lat 1914 – 1945. Ciekawym miejscem było zwiedzanie schronu przeciwlotniczego z okresu II wojny światowej. Następnie młodzież zobaczyła liczne stałe ekspozycje takie jak: Karpaty 1914 – 1915, Wrzesień 1939, Dukla 1944, Podkarpacie 1945, Narzędzia wojen, Lotnisko II wojny światowej w strefie Krosna i inne. Wycieczka była żywą lekcją historii, przybliżeniem miejsc walk żołnierzy podczas II wojny światowej w naszym regionie. Liczne zgromadzone eksponaty poszerzyły uczniom wiedzę na temat działań wojennych.