DZIECI PRZYJĘTE NA ROK SZKOLNY 2022/23:

DZIECI PRZYJĘTE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK 2022 2023

Prosimy rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego o wypełnienie poniższego załącznika (potwierdzenie woli) i złożenie w szkole do dnia 18 marca 2022r.

Potwierdzenie woli dzieci z oddziału przedszkolnego

UCZNIOWIE PRZYJĘCI DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2022 2023