W ramach działania Szkolnego Klubu Sportowego w roku szkolnym 202/22 grupa uczniów z klasy I i II uczestniczyła w zajęciach ogólnorozwojowych z zakresu pływania na basenie MOSiR Sanok pod opieką Pana Rafała Komańskiego.
Bardzo dziękujemy Pani Wójt Gminy Zarszyn za dofinansowanie kosztów transportu naszych uczniów na te zajęcia, które sprawiły im wiele radości. Dzieci zostały wyposażone w czepki, zakupie w ramach środków pozyskanych z „1% podatku” dla naszej szkoły.