Zajęcia szachowe w zerówce z Panią Agatą. Dzieci poznały figurę „Króla” i ćwiczyły poruszanie się po planszy.

Zajęcia z psychologiem szkolnym pt. „Nazywanie i rozpoznawanie emocji”.
Spotkanie z panią psycholog Dorotą Tomczewską, która zapoznała dzieci z rodzajami emocji oraz jak je rozpoznawać na podstawie opowiadania „Tajemnicze łzy krokodyla” z książki pt.: „Uczuciometr inspektora krokodyla”.
Spotkanie z panią Agatą z biblioteki szkolnej w ramach akcji Głośnego Czytania, dzieci wysłuchały wiersze Jana Brzechwy „Grzyby” i „Na straganie”.
W ramach innowacji pedagogicznej „Kim będę w przyszłości…” przedszkolaki wybrały się się do Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie. Pani Agnieszka w bardzo ciekawy i barwny sposób zapoznała dzieci z zawodem bibliotekarki.
W obecnym roku szkolnym uczniowie klasy III kolejny raz przystąpili do realizacji projektu edukacyjnego „Natalka i Antek w świecie wielkiej matematyki”. Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematycznych i rozwijanie u dzieci zainteresowania tą dziedziną nauki poprzez wykonywanie zadań metodą projektu. Podczas realizacji I modułu Matematyka w szkole – uczniowie obejrzeli film oraz rozwiązali zadania w karcie pracy zaproponowane przez autorów. Zrealizowali również zadanie dodatkowe – odbyli spacer po szkole w celu zebrania jak największej ilości matematycznych danych. Uczniowie spisali się na medal i przeprowadzili inwentaryzacje szkolnych szafek, krzeseł, odnaleźli figury geometryczne, liczby rzymskie i arabskie, zegary, kalendarz, plan lekcji. W listopadzie przed trzecioklasistami kolejne ciekawe zadania matematyczne.