Szanowni Rodzice!

Dyrektor informuje, że zgodnie z kalendarzem szkolnym na rok 2022/2023 19 czerwiec 2023 r. jest DNIEM WOLNYM od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla klas I-VIII

W w/w dniu szkoła prowadzi tylko zajęcia opiekuńcze, dla dzieci klas I-IV (dzieci świetlicowe), którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki. Nie zapewniamy posiłków.

Proszę zgłosić potrzebę opieki dla dziecka do wychowawcy klasy lub wychowawcy w świetlicy do dnia 15.06.2023 r. (do godz. 9.00)!!!

Oddział przedszkolny pracuje bez zmian, według tygodniowego harmonogramu.