W lutym 2024 r. w naszej szkole będzie miało miejsce doniosłe wydarzenie:  Uroczyste Nadanie Szkole Podstawowej w Zarszynie Sztandaru oraz Imienia Kuriera Jana Łożańskiego.

Już dziś uczniowie, nauczyciele, rodzice, oraz pracownicy szkoły przygotowują się do tej   wyjątkowej uroczystości.

Do elementów tych przygotowań należy zaprojektowanie: SZTANDARU SZKOŁY, oraz ułożenie tekstu i skomponowanie melodii HYMNU SZKOŁY. Sztandar i hymn staną się symbolami naszej placówki.

Sztandary już od dawna otoczone były należnym im szacunkiem i miłością. Dlatego oddawano im cześć i honory, uroczyście je poświęcano, składano na nie przysięgę. Dzisiaj sztandar szkoły jest symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przygotowanie sztandaru do prezentacji- właściwych postaw jego poszanowania.

Hymn to podniosła, uroczysta pieśń będąca symbolem o szczególnym   znaczeniu dla śpiewających ją osób.

W związku z powyższym zapraszamy do uczestnictwa w tworzeniu  tych wyjątkowych i szczególnych symboli!

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO NA TEKST HYMNU O PATRONIE SZKOŁY

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PROJEKT GRAFICZNY SZTANDARU SZKOŁY

Oświadczenie