III moduł projektu matematycznego „Natalka i Antek w świecie wielkiej matematyki” – „Matematyka na kartce świątecznej” realizowanego w klasie III był okazją do naturalnego połączenia edukacji społecznej z nauką matematyki. Karta pracy skłoniła dzieci do ciekawych rozwiązań konstrukcyjnych zgodnych z osią symetrii. Wykonanie kartki świątecznej z elementami matematycznymi było natomiast doskonałą lekcją matematyki i elementem pracy wychowawczej. Wykorzystanie matematyki w praktyce sprzyja bowiem rozwojowi wyobraźni i kreatywności. Uczniowie mieli także okazję do budowania pozytywnych skojarzeń z naukami ścisłymi. A przy tym było jak zwykle wiele zabawy. W klasie I odbyła się lekcja nr. 4 pt. „Świąteczna opowieść” z cyklu Dzieci Uczą Rodziców.