W ramach preorientacji zawodowej dla klasy 8, w naszej szkole 22.03.2023r. odbyły się warsztaty pt.” Negatywny wpływ cukru na organizm człowieka” przeprowadzonych przez nauczycieli i młodzież Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku. Szkoła zaprezentowała również obecne kierunki kształcenia, bazę dydaktyczną oraz pokaz umiejętności w zakresie hotelarstwa i przygotowania wykwintnych potraw i deserów.

Natomiast w dniu 27.03.2023r. nasza młodzież z klasy 8 mogła zapoznać się z obecnymi kierunkami kształcenia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach podczas tzw. „Dni otwartych”. Szkoła zaprezentowała obecną ofertę edukacyjną i pozaszkolną kształcenia, bogatą bazę dydaktyczną w tym nowoczesne maszyny i urządzenia, możliwości zamieszkania w internacie. W ramach zwiedzania szkoły uczniowie mogli uzyskać istotne informacje dotyczące poszczególnych kierunków kształcenia, kół zainteresowań, wycieczek i praktyk zagranicznych oraz zdobycia różnych kursów kwalifikacyjnych.