Informujemy, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 dla klas od 1 do 8 i grupy „0c” odbędzie się 4 września, w następującym porządku:

Godzina 8.00
Msza święta inaugurująca nowy rok szkolny w Kościele Parafialnym.

Godzina 9.00
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na boisku szkolnym.
W razie deszczu spotkania z wychowawcami w klasach bez spotkania ogólnego.
Opiekę nad dziećmi w tym dniu sprawują rodzice. Po zakończeniu uroczystości dzieci udają się do domów. Obowiązuje strój apelowy.

Harmonogram sal:

„0c” – w sali oddziału przedszkolnego zerówki

kl. I – sala 33

kl. II – sala 31

kl.III – sala 34

kl.IV – sala 24

kl.V – sala 23

kl.VI – sala 14

kl. VII – sala 25

kl. VIII – sala 9