Dzieci z oddziałów przedszkolnych miały możliwość zapoznania się z życiorysem i postacią Kuriera Jana Łożańskiego, który jest patronem naszej szkoły. Informacje na temat naszego patrona w barwny i ciekawy sposób przekazał p. Jacek Leszczyński – nauczyciel historii.