W dniu 26 kwietnia 2023 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zarszynie odbył się gminny konkurs czytelniczy zrealizowany pod hasłem „Najpiękniejsze wiersze o zwierzętach
w kolorowej inscenizacji”. To 6 edycja tej czytelniczej imprezy organizowanej przez bibliotekę publiczną we współpracy z naszą biblioteką szkolną. Od kilku lat uczniowie ze wszystkich szkół naszej gminy prezentują swoje recytatorskie i inscenizacyjne umiejętności oraz mają okazję zintegrować się i lepiej poznać.
Patronat honorowy nad imprezą objęła Wójt Gminy Zarszyn. Uczestnicy prezentowali wybrany przez siebie wiersz z literatury dziecięcej, w tym roku motywem przewodnim zostały zwierzęta. Jury brało pod uwagę zdolności aktorskie, charakteryzację oraz użycie i dobór rekwizytów. Do konkursu zgłosiło się 6 szkół, które łącznie wytypowały 18 uczniów w 2 kategoriach wiekowych.
W kategorii klas I-III zwycięzcami okazał się duet ze SP w Pielni – Julia Słysz i Hubert Gliściak, tuż za nimi uplasowały się uczennice ze SP w Zarszynie – Anna Hubenko, Blanka Olearczyk i Agnieszka Sieniawska. Medalową stawkę zamykały ex aequo Zuzanna Adamska i Amelia Kraczkowska z Nowosielec oraz najmłodszy uczestnik – reprezentant SP w Długiem – Julian Kruczkiewicz. Przedstawiciele klas IV-VI również godnie reprezentowali swoje szkoły. Pierwsze miejsce przypadło duetowi ze SP w Pielni – Nikoli Gliściak i Amelii Słysz, które świetnie zainscenizowały wiersz Lecha Pijanowskiego pt. „Kolorowa krowa”. Równie udany był występ Zuzanny Nycz i Wiktorii Goleń ze SP w Długiem. Trzecie miejsce ex aequo zajęły uczennice reprezentujące gospodarzy – Lena Gajewska i Sandra Kostecka oraz Marcelina Bury ze SP w Jaćmierzu. Wszyscy uczniowie pięknie zainscenizowali wybrane przez siebie utwory, nie zabrakło oryginalnych rekwizytów, jak i pomysłowej charakteryzacji. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Każde dziecko otrzymało także poczęstunek. Niniejszy konkurs miał na celu popularyzację czytelnictwa w gminie Zarszyn poprzez rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, wyrabianie wśród dzieci umiejętności współdziałania i rywalizacji oraz rozwijanie uzdolnień recytatorskich i aktorskich, jak również możliwość integracji uczniów z różnych szkół.