W dniu Ratownika tj. 19.10.2023r. naszą szkołę odwiedzili ratownicy medyczni z Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku. W warsztatach dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, oraz zasad prawidłowego zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia wzięli udział uczniowie klas IV-VIII. Podczas spotkania uczniowie uczyli się jak należy sprawdzać u człowieka przytomność, oddech i tętno, oraz w jaki sposób można pomóc osobie poszkodowanej zanim przyjedzie zespół ratownictwa medycznego. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się wskazówki związane z ułożeniem w pozycji bocznej bezpiecznej, z resuscytacją krążeniowo-oddechową (RKO) oraz ćwiczenia praktyczne na fantomie. Po omówieniu zasad udzielania pierwszej pomocy uczniowie bardzo chętnie i aktywnie brali udział w ćwiczeniach praktycznych, wykonując podstawowe czynności ratownicze pod fachowym okiem panów ratowników. Młodzież mogła skorzystać z bogatej wiedzy doświadczonych specjalistów, którzy wielokrotnie przytaczali różne sytuacje związane z ich pracą. Pomoc zaoferowana przez ratownictwo medyczne na pewno przyczyni się do lepszego poznania i zdobycia praktycznej wiedzy z udzielania pomocy osobom potrzebującym, a co za tym idzie , zmniejszy stres przed jej udzielaniem w sytuacji zagrożenia życia.