W dniu 13.04.2023r. uczniowie klasy 7 i 8 wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem Wojskowego Centrum Rekrutacji z Sanoka. Prelekcja miała na celu zapoznane z rodzajami Sił Zbrojnych w Polsce, przedstawiony został proces rekrutacji oraz wymagań stawianych kandydatom ubiegającym się o służbę w Wojsku Polskim. Uczniowie mogli zobaczyć jak na przestrzeni ostatnich lat zmieniała się polska armia. Kontynuacją tematyki wojskowej był również wyjazd w dniu 14.04.2023r. uczniów klasy 8 na strzelnicę do Rymanowa w ramach przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa. Młodzież wzięła udział w szkoleniu teoretycznym i praktycznym jak obsługiwać broń, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. Następnie każdy z uczniów pod nadzorem instruktora miał możliwość strzelania z broni palnej długiej. Podczas pobytu w Zespole Szkół w Rymanowie, uczniowie klasy 8 zostali zapoznani z obecną ofertą edukacyjną i pozaszkolną kształcenia, bazą dydaktyczną oraz możliwością zamieszkania w internacie. W ramach prezentacji szkoły uczniowie mogli uzyskać istotne informacje dotyczące poszczególnych kierunków kształcenia, kół zainteresowań, wycieczek i praktyk zagranicznych.