Zarszyn, 08.07.2024 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

DYREKTOR  SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. KURIERA JANA ŁOŻAŃSKIEGO W ZARSZYNIE INFORMUJE O WYNIKACH  NABORU NA WOLNE STANOWISKO KONSERWATORA:

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko konserwatora – wybrany został

p. Tomasz Tutak zam. Długie.

UZASADNIENIE: Kandydat spełnił wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu. Podczas rozmowy zaprezentował się jako osoba posiadająca predyspozycje do prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków.

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Kuriera Jana Łożańskiego w Zarszynie

                                                                                       mgr Anna Ćwiąkała