Z radością informujemy, że Stowarzyszenie „Inicjatywa” w Zarszynie rozpoczyna realizację projektu: „Cepy i kormony – prace polowe mieszkańców Zarszyna i okolic” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska Edycja 2024.

Celem projektu jest udokumentowanie dawnych prac polowych naszych przodków, ich popularyzacja oraz opracowanie zebranych materiałów w formie publikacji, która będzie zawierała opis dawnych prac polowych i ludowych sposobów leczenia (ziołolecznictwo), zdjęcia z udziału młodzieży w pracach polowych i archiwalne fotografie związane z tą tematyką. W ubiegłym roku, dzięki realizacji projektu NCK, wydaliśmy publikację o dawnych rzemieślnikach, zawodach i pasjach, a tegoroczna publikacja będzie związana z pracami polowymi.

Zaplanowano też cykl szkoleń dla młodzieży związanych z dawnymi zajęciami mieszkańców naszego regionu (zajęcia zielarskie, warsztaty robienia przetworów,  kuchni ludowej, udział w tradycyjnych żniwach w skansenie w Sanoku, warsztaty garncarstwa na kole). Odbędzie się również konferencja etnograficzna na temat dawnych prac polowych, szkolenie dla wolontariuszy na temat archiwizacji historii mówionej i badania terenowe polegające na zbieraniu przez młodzież materiałów od osób starszych o dawnych pracach polowych. Podsumowaniem zadania będzie biesiada ludowa. Już dziś serdecznie wszystkich zapraszamy!

Członkowie Stowarzyszenia „Inicjatywa”

PROJEKT: „CEPY, KORMONY – PRACE POLOWE MIESZKAŃCÓW ZARSZYNA I OKOLIC”

Zarszyńskie Stowarzyszenie „Inicjatywa” realizuje projekt: „Cepy i kormony – prace polowe mieszkańców Zarszyna i okolic”, w ramach którego postanowiło udokumentować dawne prace polowe, popularyzować je, a zebrane materiały /wywiady, archiwalne zdjęcia/ zebrać i wydać w formie publikacji. W projekcie biorą udział uczniowie czterech szkół podstawowych z Gminy Zarszyn – z Bażanówki, Długiego, Jaćmierza i Zarszyna.

Jednym z zadań, które będą realizowali, są wywiady ze starszymi mieszkańcami wsi. Aby dobrze przygotować się do rozmów, wolontariusze wzięli udział w szkoleniu, które przygotowała i prowadziła Danuta Dec, nauczycielka historii, autorka kilkudziesięciu artykułów dotyczących tematyki regionalnej i lokalnej historii, współautorka książki: „Monografia Zarszyna i Posady Zarszyńskiej”. Temat szkolenia brzmiał: „Archiwizacja historii mówionej i przeprowadzenie badań terenowych z osobami starszymi”. Danuta Dec omówiła szczegółowo zasady przeprowadzania wywiadów, sposób formułowania pytań i podkreśliła ważność kulturalnego zachowania wolontariuszy podczas spotkań. Następnie grupa 21 uczniów wzięła udział w warsztatach, podczas których, dobrani w pary, przeprowadzali ze sobą krótkie wywiady.

Już niedługo wolontariusze będą mogli wykorzystać wiedzę i umiejętności podczas rozmów z mieszkańcami swoich wsi o dawnych pracach polowych.

 

Lidia Zielonka, koordynatorka projektu