W dniu 28 lutego 2024r., w naszej szkole miało miejsce doniosłe, historyczne wydarzenie. Złożyło się na nie oficjalne nadanie Szkole, Imienia Kuriera Jana Łożańskiego oraz przekazanie sztandaru. Rangę uroczystości podniosła obecność wielu znamienitych Gości. Wydarzenie rozpoczęła msza święta, odprawiona w kościele Parafialnym w Zarszynie, przez Księdza Proboszcz Andrzeja Wolanina. Kapłan wygłosił również Słowo i dokonał poświęcenia sztandaru. W oprawę liturgiczną mszy św., włączyli się uczniowie, przedstawiciele Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej. W uroczystościach kościelnych uczestniczyły poczty sztandarowe z OSP Zarszyn i Posady Zarszyńskiej. Po ceremonii kościelnej, uczestnicy uroczystości, prowadzeni przez poczet sztandarowy, którego asystę tworzyli rodzice: Marta Stapińska, Katarzyna Olearczyk i Rafał Komański, przeszli pod budynek szkoły. Tam, nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej zasługi ,,Niezłomnego Obrońcy Ojczyzny i Patrona szkoły, Kuriera Jana Łożańskiego’’ (cyt. z tablicy). Aktu odsłonięcia dokonała Wójt Gminy Zarszyn – p. Magdalena Gajewska, Dyrektor Szkoły – p. Anna Ćwiąkała, Podkarpacki Kurator Oświaty – p. Dorota Nowak- Maluchnik, p. Beata Romanowska – córka Kuriera Jana Łożańskiego, p. Krystyna Chowaniec – historyk, prezes Koła Światowego Związku Żołnierzy AK w Sanoku, harcmistrzyni, redaktor wspomnień i autor książki pt. „Jan Łożański: Orzeł z Budapesztu. Kulminacyjna część uroczystości miała miejsce w sali gimnastycznej. Na wstępie, Przewodniczący Rady Gminy Zarszyn, p. Janusz Konieczny odczytał treść Uchwały o nadaniu Szkole imienia Kuriera Jana Łożańskiego i przekazał ją na ręce p. Dyrektor. Następnie dokonano ceremoniału przekazania sztandaru. Z rąk przedstawicieli rodziców, sztandar z należną czcią odebrała p. Dyrektor szkoły, po czym przekazała go przedstawicielom uczniów, tworzącym uczniowski poczet sztandarowy w osobach: Karol Suwała, Zuzanna Olearczyk, Melania Semenowicz. Kolejno, przedstawiciele poszczególnych klas złożyli ślubowanie na sztandar, po czym nastąpiła jego prezentacja. Po prezentacji, po raz pierwszy społeczność szkolna odśpiewała hymn szkoły, do którego melodię skomponował pan Jakub Szmigiel, absolwent studia wokalno-instrumentalnego w Krośnie razem z nauczycielką naszej szkoły panią Mileną Kochańską-Dubiel. W dalszej części uroczystości obejrzano montaż słowno-muzyczny oparty na życiu Patrona, wykonany przez klasę siódmą, a wyreżyserowany przez p. Justynę Chrobak. Czynny udział w części artystycznej miały również najmłodsze dzieci – przedszkole oraz klasy 0-3, które zaśpiewały poloneza. Następnie wsłuchiwano się w wystąpienia zaproszonych gości. Pani Kurator Dorota Nowak – Maluchnik w swoim przemówieniu podkreśliła, jak ważne w działaniach szkoły jest pielęgnowanie lokalnej historii i budowanie na niej patriotyzmu. Wójt Gminy Zarszyn p. Magdalena Gajewska, pogratulowała całej społeczności szkolnej tak doniosłego momentu w historii szkoły. Prezes Koła Światowego Związku Żołnierzy AK w Sanoku, p. Krystyna Chowaniec gratulowała przyjęcia za patrona bohaterskiego żołnierza Armii Krajowej, wieloletniego więźnia reżimu stalinowskiego i wyraziła przekonanie, że praca wychowawcza związana z patronem ubogaci życie szkoły. Pan Zygmunt Pelczar – historyk z Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie i nauczyciel Aleksandry Błaszczak – autorki słów do hymnu naszej szkoły wskazał na publikacje, z których można uczyć się trudnej powojennej historii Polski i poznawać losy uwikłanych w nią ludzi, m.in. naszego Kuriera. Ksiądz proboszcz parafii Zarszyn, Andrzej Wolanin, wyraził zadowolenie z faktu, że patronem szkoły został miejscowy Bohater. Pan Bogdan Miszczak – prezes Telewizji Obiektyw i reżyser filmu dokumentalnego pt. „Czas leśnych kurierów”, zaproponował uczniom poznawanie historii, poprzez oglądanie filmów. Na pamiątkę wydarzenia zostawił szkole cykl swoich filmów historycznych. Kilka zdań zachęcających uczniów do cenienia możliwości nauki, a dzięki niej dążenia do własnego rozwoju dołożył pan Stefan Borgula – zięć Stanisława Marusarza – kuriera tatrzańskiego, przyjaciela Jana Łożańskiego, który przybył na nasze uroczystości z Zakopanego. Osobą szczególną wśród przemawiających była Córka Patrona Szkoły- pani Beata Romanowska, która odczytała wzruszający list napisany -28.02.2024 – do swojego zmarłego taty ,,…tak jak chciałeś wróciłeś do Zarszyna…’’ (cyt.). Na pamiątkę spotkania otrzymała w prezencie od szkoły wykonany przez uczennicę kl. VI, Ewę Gierulę obraz przedstawiający Jana Łożańskiego trzymającego na kolanach swoją córkę. To był szczególny i piękny dzień. Kurier Jan Łożański już zawsze będzie z nami!
W dniu 27.02.2024 r. ogłoszone zostały wyniki wewnątrzszkolnego konkursu pn.: „Nasz Patron – Kurier Jan Łożański”. W kategorii klas III-V , I miejsce zajęła Blanka Olearczyk (kl. IV), II – miejsce Anna Hubenko (kl. IV), III – miejsce ex aequo uzyskali: Iga Stapińska (kl. IV) oraz Szymon Szałankiewicz (kl. III). W kategorii klas VI-VIII – I miejsce zajęła Ewa Gierula (kl. VI), II miejsce Lena Bielawska (kl. VIII), III miejsce Jagoda Toczek (kl. VII). Serdecznie gratulujemy!!!