Dyrektor Szkoły informuje, że lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziału przedszkolnego oraz lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I na rok szkolny 2024/2025 wywieszone są w oddziale przedszkolnym oraz dostępne są w sekretariacie. Wszystkie złożone deklaracje i wnioski zostały zakwalifikowane.
Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziału przedszkolnego powinni złożyć  POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA.  Potwierdzenie jest równoznaczne przyjęciu dziecka.