22 listopada br. w naszej szkole miało miejsce spotkanie nauczycieli i rodziców z dr. Markiem Motyką, pracownikiem Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, który wygłosił prelekcję na temat Skala i przyczyny używania środków psychoaktywnych przez młodzież województwa podkarpackiego, wskazania dla profilaktyki.”Prelegent zapoznał licznie zgromadzonych na sali gimnastycznej słuchaczy z różnymi substancjami uzależniającymi, które są dostępne na rynku. Z badań przeprowadzonych przez prelegenta wynika, że statystyczny uczeń Podkarpacia niepokojąco często po nie sięga. Środki te, mimo zakazów i sankcji, są dość powszechne i dostępne. Co robić, gdy dziecko po nie sięgnie? Jak temu zapobiec? Gdzie udać się po pomoc? O tych wszystkich problemach dotykających współczesnych nastolatków, a nawet dzieci młodsze,  opowiadał dr Marek Motyka. 

Wnioski nasuwają się same. Należy wzmóc czujność, zarówno ze strony rodziców jak i nauczycieli. Należy na szeroką skalę prowadzić działania profilaktyczne, a także włączyć się w kampanie promujące zdrowy styl życia i alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego. Zadania te adresowane są zarówno do rodziców jak i nauczycieli, a także do uczniów.