Inauguracja nowego roku szkolnego 2018/2019 – dla wszystkich uczniów klas I – VIII, oddziałów gimnazjalnych i oddziału przedszkolnego – odbędzie się 3 września 2018 r. o godzinie 900 na boisku szkolnym (w przypadku opadów deszczu na sali gimnastycznej). 

Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się o godzinie 800 w Kościele.

Przypominamy uczniom, że w tym dniu obowiązuje strój apelowy.
Po uroczystości zapraszamy rodziców przedszkolaków i „0” na obowiązkowe spotkanie organizacyjne. W tym dniu odbędą się również zapisy do świetlicy i na dożywiane – karty do pobrania u wychowawców klas.