Wraz z Nowym Rokiem Szkolnym policjanci rozpoczęli ogólnopolskie działania pod hasłem: „Bezpieczna droga do szkoły”. Celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przemieszczającym się do szkoły i ze szkoły do domu. Dzielnicowy st. sierż. Krzysztof Szajna  w ramach wyżej wymienionej akcji odwiedził w dniu 07.09.br. przedszkolaków i uczniów klas I-III naszej szkoły. Przybliżył zadania, jakie najczęściej wykonują policjanci podczas służby, a także omówił zagadnienia związane z ruchem drogowym, w tym elementarne zasady bezpieczeństwa obowiązujące w ruchu drogowym w obszarze zabudowanym i poza. Podczas spotkania szczególną uwagę  zwrócił na zasady obowiązujące przy przewożeniu dzieci samochodem i jak należy zachować się jeżdżąc rowerem oraz  na obowiązek noszenia przez pieszych po zmroku elementów odblaskowych. Innym istotnym tematem pogadanki  było właściwe zachowanie się w przypadku  ataku psa, odbył się  pokaz pozycji bezpiecznej. Nasz dzielnicowy wspomniał  również uczestnikom na temat  bezpiecznych zachowań  na terenie szkoły.  Na zakończenie uczniowie klas pierwszych  otrzymali opaski, a przedszkolaki elementy odblaskowe. W zamian dzieci podarowały  panu policjantowi  kwiaty. Następnie przedszkolaki razem z funkcjonariuszem udały  się na przejście dla pieszych, gdzie odbyły się praktyczne ćwiczenia na pasach. Policjant pomagał przechodzić przez jezdnię dbał, aby każde dziecko w prawidłowy sposób reagowało na drodze. Dzieci z dużym zaangażowaniem brały udział w zajęciach i chętnie zadawały i  odpowiadały na pytania.