W dniach 14 i 17 września 2018 r., grupa około 30 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Zarszynie wzięła udział w międzypokoleniowych rozmowach z uczestnikami Dziennego Domu Senior+ w Zarszynie o przeszłości Zarszyna, zainicjowanych przez Stowarzyszenie „Inicjatywa”, wynikających z realizacji projektu: „Przez stulecie pod wspólnym niebem. Zarszynianie – życie, praca i wiara”. Spotkania poprowadziły nauczycielki i zarazem członkinie stowarzyszenia Maria Kuzin i Renata Kasperkowicz-Ziemiańska.

Spotkania dowiodły, że seniorzy są nieocenioną skarbnicą wiedzy dla młodego pokolenia, gdyż pamiętają historię, byli jej naocznymi świadkami, ona działa się z ich udziałem. Poruszano tematykę dotyczącą warunków życia – wyglądu domów, wyposażenia i wystroju mieszkań, sposobu odżywiania się, ubierania, zajęć codziennych zmieniających się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Seniorzy opowiadali o swoim ciężkim dzieciństwie i młodości. Wspominali lata szkolne, wymieniali przedmioty, jakich się uczyli, przywoływali nazwiska swoich nauczycieli, katechetów, pracowników obsługi, opowiadali o zwyczajach szkolnych dotyczących regulaminu zachowania. Nie zabrakło też wspomnień o obowiązkach nakładanych przez rodziców na dzieci, o zupełnym braku czasu wolnego na zabawę. Nawiązywano również do tematyki wychowania religijnego, do zwyczajów związanych z przyjmowaniem sakramentów świętych., m.in komunii św. Jako, że historię tworzą ludzie, podczas rozmów padało wiele nazwisk osób związanych z historią zarszyńskich instytucji. Młodzież odnajdywała wśród nich członków swoich rodzin. Wspominano o działalności banku, urzędu gminy, przedszkola, poczty, sklepów… Podkreślano rolę Kół Gospodyń Wiejskich w życiu kulturalnym wsi.

Uczniowie z uwagą, czasem niedowierzaniem słuchali relacji Seniorów. Żywa lekcja historii, w której uczestniczyli, jest gwarantem, że tożsamość regionalna, poczucie przynależności do niej, wiedza o przeszłości zostaną przez nich zachowane a może i przekazane innym.