Tradycją szkoły w Zarszynie jest składanie życzeń i obdarowywanie upominkami osób samotnych z terenu miejscowości i okolic. W czwartek grupka szkolnych wolontariuszy ( KPU) wraz z opiekunką udała się do osób samotnych na terenie Zarszyna, Jaćmierza i Odrzechowej. Uczniowie złożyli mieszkańcom świąteczne życzenia. Podarowali im również wykonane własnoręcznie kartki świąteczne, a także paczki z żywnością. Rozdano 10 dużych paczek z produktami. Uczniowie zostali mile przywitani przez mieszkańców. Życzenia i upominki sprawiły osobom starszym wiele radości. Do akcji zbierania żywności na terenie szkoły włączyli się wszyscy uczniowie, a także rodzice i nauczyciele.  Serdecznie wszystkim dziękujemy!