17 grudnia w naszej szkole odbyło się szkolenie logopedów z terenu powiatu sanockiego i nie tylko na temat „Centralnych zaburzeń słuchowych u dzieci i dorosłych”. Szkolenie prowadziła mgr Katarzyna Skrobek- Chmurska, zaproszona przez panią Marię Kuzin. Jest to już drugie szkolenie w naszej szkole. Oba cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
Omawiane pojęcie CAPD (centralnego zaburzenia przetwarzania słuchowego) jest dość nowym terminem. Okazuje się, że zaburzenie to dotyka ok. 5-7% dzieci w wieku od 7 do 14 roku życia, a pierwsze symptomy pojawiają się już w przedszkolu. Dzieci takie mają problemy z opanowaniem umiejętności czytania, pisania, nie mają zdolności muzycznych i plastycznych. Co robić w takiej sytuacji? Należy skierować dziecko na  diagnozę pod kątem zaburzeń przetwarzania słuchowego. Diagnozę taką przeprowadza Poradnia Logopedyczna mieszcząca się w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie. Tam dziecko zostanie objęte specjalną terapią.