Szanowni Rodzice!

Zgodnie z informacją podaną do publicznej wiadomości we wrześniu 12 października 2018r. jest DNIEM WOLNYM od zajęć edukacyjnych.
ŚWIETLICA SZKOLNA prowadzi zajęcia opiekuńcze w godz. od 7.00 do 16.00

W TYM DNIU NIE ZAPEWNIAMY POSIŁKU
Proszę zgłosić potrzebę opieki świetlicowej dla dziecka do wychowawcy klasy lub wychowawcy w świetlicy do dnia 10.10.2018 r.