Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603) przedstawiamy  dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019: 12 października 2018r.,  2 listopada 2018r., 2 stycznia 2019r., 10, 11, 12 kwietnia 2019r.-egzaminy gimnazjalne (dni wolne dla kl. V,VI,VII),  15,16,17 kwietnia 2019r. – egzaminy klas VIII. (dni wolne dla kl. I, II, III, IV),  2 maja 2019r., 17 czerwca 2019r.

W te dni szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, które będą tego wymagały.