W roku szkolnym 2018/2019 składka na Radę Rodziców wynosi 30 zł. W przypadku dwójki dzieci po 20 zł (za pierwsze i drugie), trzecie i kolejne zwolnione z opłat. Prosimy o wpłacanie pieniędzy do skarbników klasowych do końca listopada.