3 października 2018 r. w budynku Dziennego Domu Senior+ w Zarszynie odbyło się spotkanie partnerów projektu realizowanego przez Stowarzyszenie INICJATYWA w Zarszynie, których reprezentowali: członkowie stowarzyszenia, Anna Ćwiąkała – dyrektor Szkoły Podstawowej w Zarszynie, Andrzej Betlej – wójt Gminy Zarszyn, Beata Stankiewicz – kierownik GOPS w Zarszynie, Urszula Marmura – przewodnicząca KGW w Zarszynie razem z przedstawicielkami koła. W posiedzeniu brały udział również uczestniczki DDS+.

Pomysł takiego zebrania się zrodził się na poprzednim, podczas którego padła propozycja, aby zainicjować wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych w takim właśnie gronie. Spotkanie poprowadziła koordynator projektu – Danuta Dec. Po omówieniu zrealizowanych działań projektowych partnerzy dyskutowali o zadaniach, które mają jeszcze do wykonania. Po tej części rozpoczęto wspólne śpiewanie pieśni narodowych, a wśród nich m.in.: „I Kadrowa”, „My Pierwsza Brygada”, „Maszerują strzelcy”, „Bywaj dziewczę zdrowe”. Trzeba przyznać, że śpiew pieśni wypadł bardzo dobrze. W czasie spotkania dyrektor szkoły poinformowała zebranych o funkcjonowaniu zarszyńskiej szkoły, a w niej przedszkola. Padały pytania kierowane do wójta dotyczące dalszych działań na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców gminy. Omówiono też program planowanej wycieczki do Dębowca.
Spotkanie odbyło się w bardzo przyjemnej atmosferze, o którą zadbały uczestniczki DDS+, a także solenizantki Teresy. Na zakończenie zebrani wyrazili wolę uczestnictwa w kolejnym spotkaniu.

Koordynator projektu
Danuta Dec