W czerwcu, wrześniu i początkiem października 2018 r. odbyły się warsztaty historyczne nt.: „Zarszynianie – życie, praca i wiara” z uczniami klas IV-VIII i III gimnazjalnej Szkoły Podstawowej w Zarszynie. Zajęcia dla 52 uczniów z podziałem na dwie grupy poprowadziła Danuta Dec – emerytowana nauczycielka historii z zarszyńskiej szkoły. Uczniowie w każdej grupie na 6 godz. zajęć zapoznawali się lub rozszerzali wiedzę na temat historii Zarszyna i Posady Zarszyńskiej. Tematyka była różnorodna: od przedhistorycznych dziejów, „skarbów zarszyńskich”, właścicieli dóbr ziemskich, czasów wojen, poprzez drogi dochodzenia do niepodległości, czasów PRL aż po lata współczesne.

W oparciu o zgromadzone stare fotografie m.in. budynków użyteczności publicznej, usługowej, kościoła uczniowie dostrzegali przemiany, jakie dokonywały się na przestrzeni ostatnich 100 lat. Przywoływane były osoby – uczestnicy wojen, pracujące przez wiele lat zawodowo na stanowiskach i pełniące różne funkcje społeczne – mogące być przykładem dla współczesnej młodzieży.  Niespodzianką podczas tych spotkań było przyjście na jedno z nich pani Janiny Husak, która postanowiła opowiedzieć niezwykłą historię rodzinną odnalezienia po latach siostry swojej babci, którą uważano za zaginioną. Okazało się, że będąc siostrą zakonną została wysłana na misję do Chin, później Wietnamu, a spoczywa we Francji. Przypadek ten wpisuje się bardzo dobrze w tematykę kolejnych zajęć, jakie przygotowano w projekcie dla uczniów, a będą nimi warsztaty historyczne „Sto drzew genealogicznych na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę”. Zajęcia zakończyły się testem wiedzy o przeszłości Zarszyna i Posady Zarszyńskiej. Piszący test wykazali się dużą znajomością tematu, a najlepiej wypadli: Sebastian Kwiatkowski, Marysia Zdybek i Emilka Kot. Dla wszystkich uczestników zajęć przygotowano niespodziankę w postaci książki pt.: „Księga mojego rodu”, która będzie pomocą do zajęć „z drzew genealogicznych”

Danuta Dec