W dniu 14.11.2018 r. o godz. 10.00, w Szkole Podstawowej w Zarszynie odbył się międzyszkolny konkurs geograficzny „W 90 minut dookoła Polski”. Wzięło w nim udział 7 uczniów z poszczególnych szkół w gminie Zarszyn. Nadrzędnym celem konkursu było uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w ogłoszonym przez Sejm RP – Roku Polskiej Geografii -2018. Zadania konkursowe polegały na rozwiązywaniu testu tematycznie nawiązującego do geografii Polski. Uczniowie wykazali się wysokim poziomem wiadomości i umiejętności. Najwyższy wynik uzyskała uczennica SP w Jaćmierzu Karolina Kaczmarska, minimalnie gorszy wynik Dominik Gburyk z SP w Zarszynie, zaś trzecie miejsce zajął Kacper Szymański z SP w Pielni. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe, sfinansowane przez UG w Zarszynie. Gratulujemy!!!