Dyrektor szkoły informuje, że 22.11.2018r. tj. czwartek odbędą się śródroczne spotkania z Rodzicami wg. następującego harmonogramu:

Spotkanie ogólne – Sala gimnastyczna godz. 16.00 – obowiązkowo wszyscy rodzice. Następnie spotkania z wychowawcami w klasach : „0” – VIII i oddziały gimnazjalne

Spotkanie Rady Rodziców – po spotkaniu z wychowawcami (w jadalni)

Klasa „0a” i „0b” – Oddział przedszkolny

Klasa Ia – sala 31

Klasa Ib – sala 33

Klasa II – sala 34

Klasa III – sala 35

Klasa IV – sala 32

Klasa V – sala 24

Klasa VI – sala 30

Klasa VII – sala 23

Klasa VIII – sala 22

Klasa IIIa gim. – sala 25

Klasa IIIb gim. – sala 14

ZAPRASZAMY!