Zgodnie z informacją podaną do publicznej wiadomości we wrześniu zimowa przerwa świąteczna trwa od 22.12.2018 r. do 02.01.2019 r. (sobota-środa)

ŚWIETLICA SZKOLNA i ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY prowadzi zajęcia opiekuńcze w godz. od 7.00 do 16.00 w dniu 02.01.2019r. (środa) W TYM DNIU NIE ZAPEWNIAMY POSIŁKU-prosimy o zabezpieczenie dzieci we własny prowiant. Proszę zgłosić potrzebę opieki dla dziecka do wychowawcy klasy lub wychowawcy w świetlicy do dnia 20.12.2018 r.