Bezpiecznych Świąt Bożego Narodzenia życzył naszym uczniom dzielnicowy, pan Krzysztof Szajna, który kilka dni temu odwiedził szkołę. Prelekcję na temat bezpieczeństwa i rozwagi policjant popierał ciekawymi przykładami „z życia wziętymi”. Wszystkie dotyczyły dzieci i młodzieży nastoletniej. Wspomniał m. in. o zakazie ślizgania się na rzekach i stawach, o konieczności noszenia odblasków – szczególnie w porze jesienno zimowej. Brak odblasków jest często przyczyną śmierci lub kalectwa wielu osób na drogach. Przypomniał młodzieży jakim celom służy telefon komórkowy, a więc do przekazywania konkretnych wiadomości, nie zaś, jak to często bywa, do nagrywania, hejtowania, wysyłania memów i innych sposobów obrażania kolegów w sieci. Powołując się na przepisy Kodeksu Karnego, poinformował uczniów, jakie są konsekwencje takiego nagannego zachowania się. Upominał, aby uczniowie nie opuszczali budynku szkolnego podczas zajęć. Powiedział również, że patrole na ulicach Zarszyna mają zapewnić bezpieczeństwo nie tylko dorosłym mieszkańcom, ale także i uczniom. Przypominał o szkodliwym wpływie używek na zdrowie i życie dzieci i młodzieży, a także o tym jak reagować w sytuacjach kryzysowych przypominając uczniom numery telefonów alarmowych. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali wykładu, a po nim mieli mnóstwo pytań do pana dzielnicowego. Jak widać, spotkania takie są nieodzowne i służą utrwalaniu zasad dobrego i zdrowego współżycia w szkole i poza nią.