Konflikty towarzyszą nam na co dzień, porozumienie jest efektem dialogu – dialogu przeprowadzonego umiejętnie.
Czym zajmuje się mediator? Na czym polegają mediacje klasyczne i czym różnią się od mediacji rówieśniczych? Jaka jest rola mediatora szkolnego, a jaka mediatora rówieśniczego w procesie rozwiązywania konfliktu? Już wkrótce, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie naszej szkoły będą potrafili bezbłędnie odpowiedzieć na te pytania. Co więcej, niektórzy z nich będą aktywnie uczestniczyć w procesie mediacji prowadzonych w szkole. Stanie się to możliwe, ponieważ nasza Szkoła została zakwalifikowana do udziału w Projekcie „Szkoła bez konfliktu”.
W ramach ww. projektu, 12 uczniów z klas V – VIII oraz psycholog (przyszły mediator szkolny) wzięło udział w szkoleniu dotyczącym mediacji rówieśniczych. Szkolenie poprowadziła pani Maria Gajewska – mediator Podkarpackiego Centrum Mediacji. Uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu skutecznej komunikacji, logicznego myślenia, procedury mediacji klasycznej oraz rówieśniczej. Mogli wcielać się w role osób skonfliktowanych, jak i mediatorów prowadzących strony do porozumienia. Uczniowie ci utworzą wkrótce Szkolny Klub Mediatorów Rówieśniczych, koordynowany przez mediatora szkolnego.