11 listopada 2018 r. w Domu Ludowym w Zarszynie odbyło się uroczyste podsumowanie projektu dofinansowanego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, zatytułowanego: „Przez stulecie pod wspólnym niebem. Zarszynianie – życie, praca i wiara” realizowanego przez Stowarzyszenie „Inicjatywa” w Zarszynie.

Uroczystość ta była zwieńczeniem działań i zaangażowania się miejscowych społeczeństw w przygotowanie, wydanie i rozpowszechnienie publikacji pt.: „Przez stulecie pod wspólnym niebem. Zarszynianie – życie, praca i wiara” oraz wystawy okolicznościowej pod tym samym tytułem. Wybór dnia, w którym odbyła się ona, nie był przypadkowy. Termin zaplanowano w projekcie i był on ściśle związany z założonymi działaniami. Odnosił się do tytułu projektu. Dla mieszkańców Zarszyna i Posady Zarszyńskiej dzień 11 listopada w tym roku był szczególny: świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i uroczystość odpustowa w parafii, której patronuje Św. Marcin Biskup (w nowo odremontowanym kościele).

Uroczystość zaplanowano na 17.30 i nikt chyba nie spodziewał się tak wielkiego tłumu. Przybyło bardzo dużo osób, które przy wejściu obdarowane zostały biało-czerwonymi chorągiewkami. Zanim rozpoczęło się ostatnie działanie w projekcie – akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości, wszystkich przybyłych powitał prezes Stowarzyszenia „Inicjatywa” Tadeusz Szałankiewicz. Omówienia projektu natomiast dokonała jego koordynatorka Danuta Dec, która przedstawiła pokrótce zrealizowane działania i zaprosiła do obejrzenia spektaklu przygotowanego przez Szkołę Podstawową w Zarszynie, partnera w projekcie.

Program artystyczny przygotowany przez uczniów nawiązywał do wydarzeń, które wywarły największy wpływ na bieg dziejów naszego narodu w ciągu minionych 100 lat niepodległego bytu. Rozpoczęły go wiersze i pieśni związane z rokiem 1918 oraz odezwa obejmującego władzę Marszałka Piłsudskiego do żołnierzy. Tę część akademii poświęconą formowaniu się państwa polskiego zakończył mazur brawurowo zatańczony przez pierwszoklasistów w ludowych strojach. W atmosferę dwudziestolecia międzywojennego wprowadził widzów walc „Francois” w wykonaniu gimnazjalistów oraz słynne przeboje lat dwudziestych i trzydziestych zaprezentowane przez panie z zarszyńskiego KGW. Żywe zainteresowanie wzbudził występ uczniów gimnazjum oraz Pawła Suwały z klasy piątej, którzy śpiewając popularne piosenki tamtego okresu („Zimny drań”, „Ach, te baby” oraz „Umówiłem się z nią na dziewiątą”) popisali się przy okazji swymi umiejętnościami tanecznymi. Starszym kolegom nie ustępowali ósmoklasiści, których zebrani mogli podziwiać w sztandarowym dla dwudziestolecia tańcu „Lambeth walk”. Piosenka „Szczęście trzeba rwać jak świeże wiśnie” oraz odtworzone z taśmy przemówienie prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego przeniosły widzów do okresu II wojny światowej. Do tego najtragiczniejszego w minionym stuleciu doświadczenia nawiązywały recytowane przez starszych uczniów wiersze i pieśni podkreślające martyrologię narodu polskiego. Okres powojenny, upadek komunizmu i najważniejsze wydarzenia z historii współczesnej przedstawiła przygotowana przez uczniów prezentacja multimedialna. Akademię zakończył występ pierwszoklasistów, którzy deklamowali wiersze i śpiewali piosenki o charakterze patriotycznym, oraz przepięknie i bezbłędnie wykonany przez uczniów zerówki taniec flagi. Przy dźwiękach Poloneza z „Pana Tadeusza” wszyscy wykonawcy (uczniowie i wspomagające ich panie z KGW) pożegnali się z publicznością, która licznie zgromadzona gromkimi oklaskami nagrodziła ich występ. Uczniów przygotował zespół nauczycieli pod kierunkiem Anny Koniecznej.

Po zakończeniu akademii nastąpiły podziękowania ze strony stowarzyszenia dla partnerów w projekcie, którymi byli: Szkoła Podstawowa w Zarszynie, Dzienny Dom Senior+ w Zarszynie, Gmina Zarszyn, Koło Gospodyń Wiejskich w Zarszynie oraz księża parafii. Ze strony partnerów płynęły natomiast gratulacje na ręce koordynatora za pomysł na projekt i jego realizację. Wzruszającą chwilą było podziękowanie ks. Antoniego Obłozy dla Wójta Andrzeja Betleja za 20 letnią pracę na rzecz Gminy Zarszyn i gromkie odśpiewanie przez zgromadzonych na sali pieśni „Życzymy, życzymy…”

Po tych serdecznych podziękowaniach zaproszono zebranych do obejrzenia okolicznościowej wystawy pt.: „Przez stulecie pod wspólnym niebem. Zarszynianie – życie, praca i wiara” i odbierania albumu wydanego w ramach projektu. Aby uprzyjemnić czas stania w długiej kolejce po albumy, panie z zarszyńskiego Koła Gospodyń Wiejskich częstowały wszystkich upieczonymi rogalami świętomarcińskimi, pysznym ciastem i słodyczami.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze i zapewne pozostanie na długo w pamięci jego uczestników.

Koordynator projektu – Danuta Dec

Obszerna fotorelacja i video z wydarzenia: https://www.facebook.com/spzarszyn/