Uczniowie, Nauczyciele i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Zarszynie serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Zarszyna i Posady Zarszyńskiej
na Jasełka pt. ,,Narodził się Pan”, które zostaną wystawione
w Niedzielę 16 grudnia 2018 roku o godzinie 17:00, w Domu Kultury.
Informujemy też, że podczas wieczoru jasełkowego można będzie zakupić ciasteczka oraz ozdoby świąteczne wykonane przez uczniów, rodziców i Radę Rodziców działającą przy tutejszej Szkole. Dochód ze sprzedaży i zebrane datki Rada Rodziców przeznaczy na potrzeby uczniów.

Z góry dziękujemy wszystkim przybyłym Organizatorzy